KGF’DEN SEKTÖRLERE VİTAMİN ETKİSİ

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli

Reel sektörde ve finans sektöründe vitamin görevi gören bir fonksiyonda olan Kredi Garanti Fonu; büyük ve küçük ölçekli işletmelerin  finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamaya devam ediyor. “Ülke ekonomisine maksimum katkı sağlayacak noktaya nasıl getiririz’ sorusuna odaklandıklarını aktaran Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli; KGF’nin yapısı, KGF’ye başvuru koşulları ve destek verdikleri alanlarla ilgili bilgiler vererek Nalbur Teknik dergisine konuk olarak sorularımızı yanıtladı.

Kısaca KGF’yi ve faaliyetlerini anlatır mısınız?

Kredi Garanti Fonu kurulduğu 1991 yılından itibaren KOBİ’lerin kefalet sorununa çözüm olmuş ve bu 25 yıllık süreçte 24 bin KOBİ’nin finansmana erişimini sağlamış.

Ancak çok güçlü ortaklık yapısı ve üstlendiği kamusal görevin maiyetine rağmen bazı yapısal nedenlerle etki alanı sınırlı kalmış.

Biz göreve geldiğimiz günden itibaren ‘KGF’yi ülke ekonomisine maksimum katkı sağlayacak noktaya nasıl getiririz’ sorusuna odaklandık. KGF olarak bankacılık sektörü ile reel sektörü aynı paydada buluşturan ve her iki tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir konumda olma hedefiyle, öncelikle onların sorunlarını dinledik.

Ortaya çıkan tablo, üzerine çok çalışılması gereken bir süreci gerektiriyordu. Biz de öyle yaptık. Çok çalıştık.

Tabi bu dönemde hem paydaşlarımızın hem de ekonomi bürokrasisinin desteğini de gördük. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi de bu zorlu bürokratik süreçte bizlere her türlü desteği verdiler. Onlara da bir kez daha kendim ve Kurumum adına teşekkürlerimi sunmak isterim.

Geçtiğimiz Mustafa kasım ayında çıkan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 7 Aralık’ta Hazine Müsteşarlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol KGF’nin yapısında çok köklü değişikliklere yol açıyor. Bu Kurum bu düzenlemelerle birlikte ülke ekonomisini regule eden bir yapıya kavuştu. Potansiyeli mevcuttu biz bu potansiyeli maksimuma çıkaracak düzenlemeleri bu süreçte tamamladık. Gerekli altyapımız var, artık bu kararla birlikte daha çok işletmeye, daha hızlı ve daha çok miktarda kefalet verebiliyoruz.

KOBİ’lere verdiğiniz desteklerden bahseder misiniz? KGF’de süreçler nasıl işliyor?

KOBİ’lerimiz kefalet türüne göre bize doğrudan başvurarak ya da banka aracılığıyla kefaletlerimizden yararlanabilmektedir.

• Doğrudan Başvuru

KGF ortağı olan bankaların yanı sıra bazı kurumların verdiği destelere de kefalet vermektedir. Şöyle ki;

KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bazı destekleri ile Eximbank kredileri için KOBİ’lerimiz web sayfamız aracılığıyla bize doğrudan başvuru yapabilirler.

• Bankalar Aracılığıyla Başvuru

Az önce bahsettiğim kurumlar dışındaki tüm kefalet talepleri için işletmelerimizin ortağımız olan bankalara başvurmaları yeterlidir. Banka kredi tahsisini yaptıktan sonra başvuruyu bize yönlendirmekte ve biz de değerlendirmeye almaktayız.

Yeni sistemde getirilen en önemli değişiklik hazine kaynaklı kefaletlerde portföy garanti sisteminin uygulanmasıdır. Bununla birlikte işletmeler, bankanın talebi üzerine hiç beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti içerisinde Hazine kefaletine sahip olabiliyor.

Banka firmaya kredi tahsisini uygun gördüğü anda Hazine kefaleti otomatikman doğuyor, bu nedenle bir gün içinde kefalet talebinin karşılanması mümkün hale geliyor. Böylece KOBİ’lerin kredi temin süreci hızlanıyor ve kefaletin daha düşük maliyetli olması sağlanıyor.

Öz kaynaklarımızdan verdiğimiz kefaletlerde talepleri maksimum 7 günde cevaplandırıyoruz.

KGF hangi tür krediler için KOBİ’lere destek sağlıyor?

Kredi Garanti Fonu; bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir.

En çok başvuru hangi sektörlerden geliyor?

Son dönemde özellikle ihracat sektöründen yoğun talep alıyoruz. Ayrıca imalat sanayi ve toptan-perakende ticaret yapan firmalar yoğun olarak KGF kefaletinden yararlanıyorlar.

2016 yılında ne kadarlık krediye kefalet verdiniz? 2017 öngörüleriniz neler?

KGF öz kaynaklarından 2015 yılı boyunca 1.888 KOBİ’ye kullandırılan toplam kefalet hacmi 541 Milyon TL  iken 2016 yılı boyunca %90 artışla  3.170  KOBİ’ye toplam 1.033 Milyon TL kefalet sağlanmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle KGF öz kaynaklarından verilen kefalet riskimiz 695 Milyon TL iken 2016 yılı sonu kefalet riskimiz 1.243 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı boyunca 2.777 işletmeye toplam 1.307 Milyon TL tutarında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanmışken 2016 yılında % 213 artışla 16.336 işletme için toplam 4.094 Milyon TL kefalet verilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle Hazine Destekli KGF kefaleti riskimiz 1.883 Milyon TL iken 2016 yılı sonu kefalet riskimiz 5.032 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KGF’nin misyonunun bankacılık sektörü açısından önemine kısaca değinir misiniz?

KGF olarak Bankacılık sektörü ile reel sektörü aynı paydada buluşturan ve her iki tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir konumdayız. Bankaların menfaatlerini gözetiyoruz ancak aynı zamanda da reel sektörün daha düşük maliyetlerle finansmana ulaşımını sağlıyoruz.

Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı Hazine kaynaklı kefaletlerin Bankacılık Sistemi’ne olan pozitif etkisi hepinizin malumu. 1. Grup teminatlar içerisinde yer alan söz konusu teminatlar sayesinde, bankalar bu kredilere karşılık ayırmamakta, bununla birlikte kredi maliyetlerini düşürmekte ve sermaye yeterlilik rasyosu da bu uygulamadan son derece olumlu etkilenmektedir. Bu da KGF’nin piyasadaki öneminin ve katkısının altını çizmektedir.

KOBİ niteliğinde olmayan ihracatçı firmalara da kredi imkanı sağlanacağını açıkladınız? Konuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’nin de katıldığı törenle Kredi Garanti Fonu ve Eximbank arasında imzalanan protokolle birlikte ihracatçılara Hazine destekli kefalet vermeye başladık.

Bir ihracatçı Eximbank aracılığıyla KGF’ye başvurduğunda yüzde 100, bankalar aracılığıyla kullandığı ihracat kredilerinde ise yüzde 85 Hazine destekli kefalet kullanabilecek. İşletme ihracatçı bir KOBİ ise KGF’ye doğrudan başvurabilir ve azami 1,5 milyon dolara kadar Eximbank kredisi talebi yapabilir.  Ayrıca ihracatçı KOBİ Eximbank kredisi talebini banka aracılığıyla yaparsa 3 milyon dolara kadar kefalet kullanabilir. KOBİ tanımı dışındaki ihracatçılar ise banka aracılığıyla yaptıkları Eximbank kredisi için 20 milyon dolar kefalet kullanabilir.